Hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2023 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội đạt 92,9% dân số
98,7% học sinh, sinh viên Hà Nội tham gia bảo hiểm y tế
Học sinh Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Như vậy, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế. Kết quả này có được là nhờ việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thành phố đã ban hành kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 với yêu cầu 100% trường học và các cơ sở giáo dục tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe; 100% quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học nhằm hướng tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Tất cả trường học và các cơ sở giáo dục cần có phòng y tế riêng bảo đảm diện tích, thuận tiện cho công tác sơ, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; Phấn đấu 100% trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả công tác y tế trường học trên địa bàn; Các đơn vị y tế, cơ sở, đơn vị khám, chữa bệnh sẵn sàng ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế cho các trường học.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, phụ huynh và học sinh tuyên truyền, thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh; Huy động nguồn lực cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số ngành địa phương liên quan… đã triển khai tốt, hiệu quả các giải pháp trên, góp phần thu hút thêm học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.