Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và 10

18:34 | 13/02/2022 Print
TTTĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hai quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.
Điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới Vĩnh Phúc: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 năm học 2021-2022 Hà Nội chọn sách giáo khoa lớp 2 và 6 từ nhiều nhà xuất bản

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 44 sách của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Cụ thể, 2 sách Ngữ văn; 2 sách Toán; 9 sách Tiếng Anh; 8 sách Giáo dục thể chất; 2 sách Lịch sử, 2 sách Địa lý; 2 sách Giáo dục kinh tế và pháp luật; 2 sách Vật lí; 2 sách Hóa học; 2 sách Sinh học và 2 sách Âm nhạc; 2 sách Tin học; 1 sách Mỹ thuật (gồm nhiều chuyên đề); 4 sách Công nghệ và 2 sách Hoạt động trải nghiệm.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 40 sáng và lớp 10 gồm 44 sách
Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 40 sáng và lớp 10 gồm 44 sách

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 40 sách của 12 môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, 3 sách Ngữ Văn, 3 sách Toán; 9 sách Tiếng Anh; 2 sách Lịch sử và Địa lý; 2 sách Khoa học tự nhiên; 3 sách Giáo dục công dân; 3 sách Âm nhạc; 3 sách Công nghệ; 3 sách Giáo dục thể chất; 3 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 4 sách Mỹ thuật và 2 sách Tin học.

Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi có danh mục sách giáo khoa mới phê duyệt, các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường. Các nhà xuất bản phối hợp với các tỉnh, thành phố để tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường trước năm học mới.

Mai Khôi

© Giáo dục trẻ