Bù đắp kiến thức khi đi học trực tiếp tránh gây áp lực, quá tải với học sinh

10:10 | 19/04/2022 Print
TTTĐ - Nhà trường sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp với điều kiện và đối tượng tránh gây áp lực, quá tải.
Hà Nội đề xuất lùi thời gian kết thúc năm học Học sinh lớp 12 kiểm tra khảo sát ngày 22 - 23/4

Để thích ứng với điều kiện dịch bệnh, ngay từ đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; Trong đó xác định rõ mục tiêu hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học.

Bù đắp kiến thức khi đi học trực tiếp tránh gây áp lực, quá tải với học sinh
Học sinh trường THCS Nguyễn Du đi học trực tiếp trở lại

Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học, theo đó giáo viên dạy những nội dung cốt lõi của chương trình kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Khi học sinh trở lại trường học tập, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương.

Khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường.

Giáo viên tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến; Dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.

Nhà trường sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT phù hợp với điều kiện của nhà trường, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.

Ngọc Minh

© Giáo dục trẻ