Những quy định trong phòng thi tốt nghiệp THPT thí sinh cần lưu ý Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 6 4 lời khuyên về dinh dưỡng học đường cho sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh cần ghi nhớ