Hà Nội: Điểm chuẩn, học phí vào lớp 10 ở các trường tư Đại học Văn Lang giữ nguyên học phí và tăng học bổng tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Hà Nội. Nhà trường đang phấn đấu tự chủ 100% chi thường xuyên vào năm 2025.

Sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội
Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết: Mức học phí năm học 2023-2024 của trường tăng từ 15-25% (tùy từng ngành học) so với năm học trước tuy nhiên, mức tăng chưa đến trần học phí được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí. Hành động này nhằm chia sẻ khó khăn với người học”.

Theo lãnh đạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở đào tạo phải từng bước tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo và nâng cao mức độ tự chủ tài chính. Do đó, việc tăng học phí của các cơ sở đào tạo là giải pháp để đáp ứng yêu cầu này.

“Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, năm học 2023-2024, mức học phí quy định đối với trường Đại học Thủ đô được tăng tối đa 30-53% (tùy từng ngành học) so với năm học 2022-2023. Mặc dù phải chịu áp lực từ lộ trình tự chủ tài chính song Hội đồng trường đã cân nhắc các phương án và quyết định không tăng theo lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP”, TS Nguyễn Văn Tuân thông tin.

Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn với người học, gia đình và xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như đời sống kinh tế xã hội còn khó khăn.