Hà Nội sẽ có cơ chế thu hút giáo viên dạy giỏi về công tác tại Thủ đô Khởi động cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2022" TP Hà Nội chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên TP Hà Nội cũng như cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3. Sự xuất hiện của một số môn học mới khiến nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội đối diện với khó khăn về việc thiếu giáo viên. Với quyết tâm bảo đảm chất lượng giáo dục bền vững, Hà Nội đang tích cực chuẩn bị để học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, chủ động tháo gỡ việc thiếu giáo viên.

Chuẩn bị tốt điều kiện dạy các môn học mới tại Hà Nội

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cũng lưu ý các đơn vị căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 do UBND thành phố Hà Nội mới ban hành để triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, học sinh các cấp học của toàn thành phố sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8; riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8.