Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế trợ lý giấc ngủ thông minh Đồng chí Trương Công Tuấn trở thành Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 28,29 Nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc Hai nữ sinh Đại học Bách khoa Hà Nội nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022”
Chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và quy định pháp luật có liên quan; Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 6/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi University of Science and Technology - viết tắt HUST) được thành lập theo Nghị định số 147/NĐ ngày 6/3/1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký.

Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; Định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy, sau khi chuyển đổi, đây là trường đại học đầu tiên chuyển từ trường lên đại học sau khi luật Giáo dục đại học 2019 và nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật có hiệu lực từ ngày 2/12.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị trong nhiều năm cho việc "chuyển đổi" thành đại học. Tháng 10/2021, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thành lập ba trường gồm: Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Theo lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2022, cơ sở giáo dục đại học này sẽ thành lập 5-6 trường và 4-5 viện, trung tâm nghiên cứu; Chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các ban thuộc đại học; Chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa.