Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT? Hơn 141.300 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
Đại học Thương mại thông báo ngưỡng điểm sàn xét tuyển đại học

Đại học Thương mại quy định, với các phương thức xét tuyển 100, 200, 301, 402, 500; Tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên.

Với các phương thức xét tuyển 409, 410 tổng điểm 2 môn thi (gồm môn Toán và môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) phải đạt từ 13 điểm trở lên.

Mã phương thức xét tuyển 100 - xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.

Mã phương thức xét tuyển 200 - xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển.

Mã phương thức xét tuyển 301 - xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của trường.

Mã phương thức xét tuyển 409 - xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mã phương thức xét tuyển 410 - xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT.