Xây dựng văn hoá học đường trên không gian mạng Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đây là vấn đề rộng lớn và quan trọng đối với trường học. Đối với việc triển khai giáo dục hiện nay lấy việc dạy người làm nội dung trọng tâm và ưu tiên thì vấn đề về văn hóa học đường, ứng xử trong trường học càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu

Bộ GD&ĐT rất chú ý đến vấn đề này và đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều chính sách có liên quan. Trong đó, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là giải pháp toàn diện để tăng cường tố chất văn hóa và phát triển con người.

Xét về vấn đề văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trường học có vai trò trong việc tạo dựng ra các giá trị văn hóa, trường học cần phải thiết lập, củng cố và hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử giữa con người với xã hội.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho Chính phủ trong việc chuẩn bị, ban hành chỉ thị về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng hy vọng, việc triển khai nhiều nội dung của chỉ thị này sẽ tạo ra được những sự chuyển biến tốt đối với các vấn đề về văn hóa học đường.

Về các quy tắc ứng xử trong trường học, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung để rà soát, hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã có; Lưu ý đề cao vai trò gương mẫu dẫn dắt của nhà giáo; Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, xã hội, nhằm từng bước tạo dựng văn hóa học đường lành mạnh, tốt đẹp; Rèn luyện các thế hệ học sinh với những phẩm chất lương thiện, nhân ái, yêu nước, trung thực… giải quyết căn bản và lâu dài những vấn đề các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm.