Thêm cơ hội cho thí sinh những ở kỳ thi riêng của trường đại học Nhiều trường đại học thông báo hoãn lịch học trực tiếp Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến tuyển sinh 18 ngành với 3600 chỉ tiêu

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội tăng nhanh, khó kiểm soát, nhà trường đã thông báo điều chỉnh hình thức đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022. Cụ thể, khoá 8, sinh viên tiếp tục thực tập tốt nghiệp tại địa phương theo các quyết định đã ban hành. Sau khi thực tập xong, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp và môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp.

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoãn học trực tiếp do số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội tăng cao
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoãn học trực tiếp do số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội tăng cao

Với khoá 9, sinh viên tiếp tục học trực tiếp tại trường theo thời khoá biểu. Còn với sinh viên khoá 10 sẽ học trực tuyến học kỳ 2 từ ngày 28/2. Khoá 11, học trực tuyến tuyến từ ngày 7/3 sau khi kết thúc học phần học kỳ I. Sinh viên học lại, học cải thiện sẽ tiếp tục hình thức trực tuyến.

Đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học sẽ học trực tuyến theo thời khoá biểu đã ban hành; Còn học viên cao học các khoá, học trực tuyến từ ngày 26/2. Đến khi dịch bệnh tạm ổn, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc cho học viên, sinh viên các khoá trở về học tập trực tiếp tại trường trước khi kế hoạch diễn ra từ 1 đến 2 tuần.

Trước đó, nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng đã hoãn lịch học trực tiếp, chuyển hình thức sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe giảng viên, sinh viên.