Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và 11 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Hà Nội: Lựa chọn sách giáo khoa xuất phát từ cơ sở và theo đúng quy trình hướng dẫn
Hà Nội dành bốn ngày để giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 tới giáo viên. Ảnh minh họa
Hà Nội dành bốn ngày để giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 tới giáo viên. Ảnh minh họa

Việc tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa mới tới cán bộ, giáo viên là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các sở giáo dục và đào tạo nhằm giúp đội ngũ nhà giáo tiếp cận đầy đủ về sách giáo khoa mới, từ đó quyết định lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tế để đưa vào giảng dạy từ năm học mới.

Để tạo thuận lợi cho các thành phần tham gia, thu hút nhiều nhất giáo viên tham dự hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội chia thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa theo từng lớp. Cụ thể, ngày 25/2 dành cho việc giới thiệu sách giáo khoa lớp 8; ngày 26/2 giới thiệu sách giáo khoa lớp 11; ngày 11 và 12/3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 4.

Kế hoạch nhằm tổ chức giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024; Giúp cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận, nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bảo đảm tổ chức giới thiệu sách giáo khoa khách quan, trung thực, đầy đủ, làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị.

Theo yêu cầu của Sở, 100% giáo viên giảng dạy các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 có trách nhiệm tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc.