Các mốc thời gian trong tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh cần nhớ kỹ Lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ khó khăn công tác tuyển sinh đầu cấp Trường học Hà Nội sẵn sàng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 6