Chương trình giáo dục STEM được triển khai hiệu quả tại Hà Nội Rèn kỹ năng, tư duy cho học sinh Long Biên qua sân chơi STEMFEST

Dự hội nghị có NGƯT, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; T.S Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT.

Hội nghị hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp Tiểu học tiếp cận theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Giáo dục STEM giúp nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học
Các đại biểu tham dự hội nghị

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Năm học 2022 - 2023, Hà Nội là một trong 7 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học với 5 đơn vị quận huyện tham gia (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Gia Lâm, Mỹ Đức, Ba Vì). Mỗi quận, huyện chọn 2 trường. Các trường đã đăng ký tham gia với số giáo viên: 264, số lớp: 199 lớp, Số học sinh: 7.504.

Hà Nội đã thí điểm thành công giáo dục STEM. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tham gia thí điểm đã nắm vững phương thức, hình thức tổ chức giáo dục STEM; điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM.

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) hướng dẫn việc triển khai chương trình Giáo dục STEM theo chương trình GDPT 2018 trong các trường tiểu học
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) hướng dẫn triển khai giáo dục STEM theo chương trình GDPT 2018 trong các trường tiểu học

Học sinh được tiếp cận với hoạt động thực hành ngay sau khi tiếp cận kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh được củng cố kiến thức hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên đã khắc phục căn bản lối dạy học truyền thống chú trọng truyền đạt kiến thức. Giáo dục STEM đã quan tâm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Giáo viên chủ động xây dựng được danh mục chủ đề/bài học STEM/STEAM theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh trong các môn học; Nắm được quy trình và thứ tự thực hiện các bước để tổ chức thực hiện bài học STEM.

Trên cơ sở đó, hội nghị tổ chức để quán triệt, đồng thời hướng dẫn tới các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có thực hiện Chương trình giáo dục tiểu học của thành phố nội dung thực hiện giáo dục STEM theo chương trình GDPT 2018.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sau hội nghị này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức các chuyên đề dạy học giáo dục STEM. Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ và Sở.