21 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS Ngoài miễn học phí, ngành Giáo dục phải nhất quyết chặn lạm thu

Chiều 6/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương, quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài các đối tượng chính sách được hưởng chế độ miễn học phí (học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo...) còn có các đối tượng được được giảm học phí, trong đó có học sinh thuộc hộ cận nghèo, đối tượng này được giảm 50% học phí.

Hà Nội miễn học phí cho học sinh thuộc hộ cận nghèo
Ảnh minh họa

Để đạt mục tiêu Chương trình 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô", UBND thành phố đề xuất mức hỗ trợ bằng 50% mức thu học phí do HĐND quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học.

Việc ban hành nghị quyết nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô và hoàn thiện bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo các nhóm yếu thế được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí nêu tại Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ.

Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của Trung ương và thành phố, học sinh thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn sẽ không phải đóng học phí", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nói.

UBND thành phố Hà Nội đề xuất thời gian thực hiện hỗ trợ từ 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị UBND thành phố Hà Nội khảo sát, phân tích rõ thêm đặc điểm của nhóm đối tượng là học sinh thuộc hộ cận nghèo học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục của Hà Nội và nghiên cứu giải pháp để học sinh thuộc hộ cận nghèo được ưu tiên học lại các trường công lập.

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo năm học 2023-2024 tại Hà Nội vào khoảng hơn 6,7 tỷ đồng. Số học sinh được hưởng chính sách khoảng 10.305 em, trong đó có 10.179 học sinh các trường công lập, 126 học sinh các trường dân lập, tư thục.