Hà Nội sẽ có cơ chế thu hút giáo viên dạy giỏi về công tác tại Thủ đô Trường học Hà Nội sẵn sàng chào đón năm học mới 2022 - 2023 Ba Đình tập huấn cho giáo viên Tin học theo chuẩn quốc tế

Theo đó, có 31 chương trình bồi dưỡng UBND TP được phê duyệt. Các chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực, lý thuyết kết hợp với trao đổi thảo luận theo nhóm, thực hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học. Quá trình học tập, học sinh có thể nghiên cứu trước các vấn đề quan tâm, gửi phiếu câu hỏi để giảng viên chuẩn bị nội dung phù hợp với yêu cầu.

Hà Nội phê duyệt 31 chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
Ảnh minh họa

Đối với cấp học mầm non, các giáo viên sẽ được tham gia các chương trình bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non theo chương trình của Bộ về công tác thực hiện năm học; Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ứng dụng phương pháp STEM tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Cùng với đó, giáo viên các cấp học sẽ được bồi dưỡng xây dựng thực hiện kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục chương trình lớp 3, lớp 7, lớp 10; Bồi dưỡng giáo viên tin học về kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực; Đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Quản lý lớp học trên Google Classroom và sử dụng sáng tạo các công cụ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học; Bồi dưỡng giáo viên kỹ năng và nguyên tắc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh...

UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT căn cứ chương trình được phê duyệt phối hợp với cơ sở đào tạo có năng lực, thẩm quyền để biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.