Hà Nội cử 200 giáo viên đạt điểm IELTS sang Úc bồi dưỡng phương pháp học tập

Chương trình nhằm cụ thể hóa Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Hà Nội thử nghiệm phát triển ít nhất 7 mô hình hệ sinh thái học tập, sáng tạo
Ảnh minh họa

Theo đó, chương trình sẽ xây dựng và phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trong đó nhấn mạnh việc phát triển năng lực học tập, sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Hà Nội sáng tạo.

Đồng thời, chương trình tạo lập môi trường thuận lợi để đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học dựa trên khai thác nền tảng công nghệ số nhằm thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Chương trình cũng sẽ từng bước mở rộng mô hình "Hệ sinh thái học tập, sáng tạo" vào các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố; chủ động đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của các trường học trong một hệ sinh thái chung, lấy trường học làm trung tâm; góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, bền vững.

Về chỉ tiêu của chương trình, giai đoạn 2021-2023: Nghiên cứu xây dựng mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 2023-2025: Phát triển thử nghiệm ít nhất 7 mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” tại 25 trường học công lập và ngoài công lập trong các quận, huyện trên địa bàn thành phố; tập huấn cho 5% giáo viên cốt cán các cấp trên toàn thành phố.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố yêu cầu, triển khai thực hiện chương trình thường xuyên, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...