Những con số thống kê kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Không còn “mưa điểm 10” ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Nhiều thí sinh của Hà Nội đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT? Hà Nội có 3 thủ khoa, 401 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10
Hà Nội: Top 10 trường THPT có điểm trung bình môn kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất