Rèn kỹ năng, tư duy cho học sinh Long Biên qua sân chơi STEMFEST Khơi dậy đam mê, sáng tạo khoa học từ ngày hội STEM Hà Nội: Giáo dục STEM giúp nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Ngày 20/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học tiếp cận theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, giáo dục STEM cấp tiểu học đã được thí điểm ở cấp tiểu học với 5 đơn vị quận, huyện trong năm học 2022-2023. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tham gia thí điểm đã nắm vững phương thức, hình thức tổ chức giáo dục STEM, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường để thực hiện hiệu quả.

Hà Nội: Triển khai đại trà giáo dục STEM bậc tiểu học từ năm học 2023- 2024
Hoạt động giáo dục STEM của học sinh (Ảnh: Vietnam+)

Học sinh được tiếp cận với hoạt động thực hành, củng cố kiến thức hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khắc phục căn bản lối dạy học truyền thống chú trọng truyền đạt kiến thức.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, giáo dục STEM đã quan tâm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh. Giáo viên chủ động xây dựng được danh mục chủ đề, bài học heo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh trong các môn học, nắm được quy trình và thứ tự thực hiện các bước để tổ chức thực hiện bài học STEM.

Tại hội nghị, hàng nghìn giáo viên các trường tại Hà Nội đã được hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM. Những nội dung cơ bản được phổ biến gồm: Vai trò của giáo dục STEM đối với học sinh tiểu học; Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm STEM, quy trình tổ chức hoạt động giáo dục STEM…

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thành phố Hà Nội cũng hiểu thêm về mối quan hệ giữa giáo dục STEM với một số phương pháp, hoạt động giáo dục khác; cách thức tổ chức và đánh giá học sinh trong giáo dục STEM…

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, sau hội nghị này, Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục STEM tại đơn vị mình bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2022-2023, Hà Nội là một trong 7 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học với 5 đơn vị quận, huyện tham gia gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Gia Lâm, Mỹ Đức, Ba Vì. Mỗi quận, huyện chọn 2 trường thí điểm. Tổng số có 10 trường đã đăng ký tham gia với 264 giáo viên, 199 lớp, 7.504 học sinh.