Học sinh trường THCS Giảng Võ tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm
Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục
Đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2022 - 2025

Thoả thuận hợp tác được ký kết giữa Bộ GD&ĐT và Tập đoàn VNPT nhằm mục đích tận dụng tối đa lợi thế của các bên trên cơ sở hợp tác để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục.

Nguyên tắc hợp tác là trên cơ sở hai bên cùng có trách nhiệm, trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung hợp tác bao gồm: Xây dựng chính sách về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các chương trình thực tập, tuyển dụng cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, nội dung hợp tác còn có việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động dạy và học; Kho học liệu số dùng chung toàn ngành; Triển khai một số chương trình phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học; Tư vấn, triển khai các hoạt động liên quan...

Gửi lời cảm ơn Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng hợp tác với ngành Giáo dục nói chung và Bộ GD&ĐT nói riêng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết dịch COVID-19 đã cho thấy vai trò quan trọng của chuyển đổi số và đây là một xu hướng không thể khác.

Bước sang giai đoạn bình thường mới, việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi số ra sao là câu chuyện mà ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục cũng xác định chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, môi trường học tập số, quản trị số… là lĩnh vực ưu tiên và là giải pháp đột phá để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ thêm, trong ngành Giáo dục hiện nay, từ mầm non đến đại học đang đổi mới với tốc độ nhanh, mạnh. Vì vậy, việc phát triển hạ tầng giáo dục, nhất là hạ tầng số, là một trong những khâu đặc biệt quan trọng.