Hà Nội khắc phục dần chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các địa bàn Ngành Giáo dục Hà Nội giữ vững vị trí tiên phong, tiêu biểu cho cả nước Hà Nội sẽ có cơ chế thu hút giáo viên dạy giỏi về công tác tại Thủ đô Chuẩn bị tốt điều kiện dạy các môn học mới tại Hà Nội Hà Nội chủ động các giải pháp thực hiện chương trình lớp 10 mới
Một số giải pháp, nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại Hà Nội