Hà Nội có trung tâm điều hành giáo dục thông minh Năm 2022, Hà Nội đầu tư 1.464 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học Ba Đình thí điểm phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, năm học 2021- 2022 là năm học rất đặc biệt và với riêng Hà Nội - Thủ đô, trung tâm đầu não của cả nước. Với quy mô hơn 10 triệu dân, gần 140.000 cán bộ nhà giáo và trên 2,2 triệu học sinh nên năm học vừa qua còn đặc biệt hơn nhiều.

"Đóng góp của ngành GD&ĐT cho sự phát triển chung của Thủ đô trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 rất quan trọng; Khẳng định sự nỗ lực, tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên từ cấp thành phố đến cơ sở, của phụ huynh, học sinh trên địa bàn toàn thành phố", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Ngành Giáo dục Hà Nội giữ vững vị trí tiên phong, tiêu biểu cho cả nước