Tỏa sáng và khẳng định vị thế của phụ nữ Thủ đô Phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ sẽ mãi thắp sáng niềm tin và tình yêu thương, hạnh phúc Ngày lễ hoa hồng của nữ cán bộ Đoàn

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là câu chuyện dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ khi nào?