Mô hình giáo dục đổi mới sáng tạo STEM ở HHT Mô hình giáo dục chất lượng quốc tế tại Hải Phòng Hà Nội nhân rộng mô hình giáo dục STEM ở cấp tiểu học

Cụm Thi đua số 1 gồm: Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 và các phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên.

Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Căn cứ trên 13 lĩnh vực công tác năm học 2022-2023, các đơn vị trong cụm đánh giá hoàn thành với số điểm tối đa theo lĩnh vực là 200 điểm.

Trong năm học 2022 - 2023 dù mỗi Phòng GD&ĐT đều có những thuận lợi, khó khăn riêng nhưng đều đã cố gắng phát huy ưu điểm, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác.

Đặc biệt, việc triển khai các mô hình thi đua đã mang đến diện mạo mới cho lĩnh vực giáo dục của từng quận trong Cụm thi đua. Tiêu biểu như các mô hình: “Nâng cao chất lượng thực hiện quy tắc ứng xử góp phần xây dựng văn hóa học đường trong các trường học” của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai; “Chuyển đổi số trong giáo dục hướng tới xây dựng trường học thông minh” của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình; “Xây dựng trường học xanh” của Phòng GD&ĐT quận Đống Đa; “Xây dựng triển khai đề án STEM áp dụng trong năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo” của Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng; “Xã hội hóa tạo khu vui chơi liên hoàn cho học sinh mầm non. Tận dụng công trình công cộng trên địa bàn để trẻ mầm non hoạt động, trải nghiệm” của Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm hay mô hình “Hành động vì Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hạnh phúc” chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên; Xây dựng nét đẹp Văn hóa chào trong và ngoài nhà trường “Cúi đầu - mỉm cười - khoanh tay” của Phòng GD&ĐT quận Long Biên đều là những mô hình tiêu biểu, nổi bật.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đều đạt nhiều thành tích, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học có nhiều đóng góp cho ngành GD&ĐT Thủ đô.

Năm học 2019-2020, 2/6 Phòng GD&ĐT thuộc Cụm được tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND thành phố (Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm và Long Biên).

Năm học 2020-2021, 3/6 Phòng GD&ĐT thuộc Cụm được tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”của UBND thành phố (Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai).

Năm học 2021-2022, 4/6 phòng GDĐT thuộc Cụm được tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND thành phố (Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng).

Năm học 2022-2023 qua đi, năm học 2023-2024 đang đến, với truyền thống đi đầu trong phong trào thi đua của ngành GD&ĐT Thủ đô, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 bày tỏ quyết tâm năm học tới sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được để phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa.