Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến tuyển sinh 18 ngành với 3600 chỉ tiêu Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức đón sinh viên trở lại học trực tiếp Trường Đại học Ngoại ngữ công bố 3 phương án tuyển sinh năm 2022

Theo đó, trường Đại học Công đoàn vừa có thông báo tới toàn thể sinh viên, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và một số địa phương, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và kế hoạch giảng dạy của trường trong học kỳ 2, năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo có thông báo số 33/TB- ĐHCĐ: “Từ ngày 24/2 (thứ 5), sinh viên tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới”.

Một số trường đại học thông báo hoãn lịch học trực tiếp đối với sinh viên
Một số trường đại học thông báo hoãn lịch học trực tiếp đối với sinh viên

Cũng tương tương tự như Đại học Công đoàn, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo kế hoạch học tập áp dụng từ ngày 28/2. Cụ thể, sinh viên khóa K66 sẽ chuyển sang tổ chức học tập theo hình thức trực tuyến trong thời gian 4 tuần kể từ ngày 28/2 đến 27/3.

Sinh viên các khóa từ K65 trở về trước vẫn triển khai học tập theo kế hoạch đã thông báo trước đó, cụ thể như sau: Thực hiện thí nghiệm, thực hành, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng bù cho các lớp, các buổi chưa thực hiện hoặc đã thực hiện một số buổi hướng dẫn theo hình thức online nhưng thiếu các buổi thực hành từ ngày 28/2 đến 27/3.

Đại học Mỏ - Địa chất cũng đã thông báo tới các đơn vị, giảng viên và toàn thể sinh viên triển khai các khóa cuối tiếp tục học tập trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu. Tất cả các nhóm/lớp khác sẽ học trực tuyến theo thời khóa biểu đã được ban hành cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi học lại (thời điểm trước khi có thông báo dừng học trực tiếp)
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi học lại (thời điểm trước khi có thông báo dừng học trực tiếp)

Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đăng thông báo: “Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện quyết định tất cả các hệ, lớp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới”.