Phổ cập bơi cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập Phổ cập bơi cho thiếu nhi quận Long Biên Quận Hoàng Mai: Phát động toàn dân học bơi

Tại Hà Nội, tính riêng trong giai đoạn 2018 - 2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với UBND 30 quận, huyện, thị xã mở 5.397 lớp dạy bơi, 224.692 học sinh tham gia và có 162.912 được trao chứng chỉ bơi.