Xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022: Tránh "chạy theo" đám đông, cảm tính Hôm nay (22/7), thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học

Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa)

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học

Tổ hợp A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh)

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học

Tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh)

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học

Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa)

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học

Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học

A00 là tổ hợp có phổ điểm cao nhất khi đỉnh rơi vào 22,5 điểm với hơn 20.600 thí sinh đạt mức này. Xung quanh đỉnh này, từ 21,5 tới 23 điểm, mỗi mức đều có khoảng 19.000-20.000 thí sinh. Tổ hợp A00 cũng có 11 thí sinh đạt điểm 29,5-30, nhiều nhất trong năm tổ hợp.

Hai tổ hợp A01 và B00 có phổ điểm khá giống nhau. Đỉnh của hai tổ hợp này đều rơi vào ngưỡng 20-20,5 điểm với khoảng 18.000-20.000 đạt được. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt tổng ba môn từ 25 điểm trở lên của tổ hợp B00 ít hơn A01 khi phổ điểm mức này của B00 tương đối dốc. Tổ hợp A01 có 3 thí sinh đạt 29,5-30 điểm, trong khi không ai đạt ngưỡng này tại tổ hợp B00.

Đỉnh vẫn nằm ở ngưỡng 20 nhưng thấp hơn một chút là tổ hợp C00. Tại mức điểm 19,5-20 có hơn 36.000 thí sinh đạt được. Tại mức 29,5-30 điểm ghi nhận một trường hợp. Em này đạt 9,75 Văn, 10 Sử và Địa, trở thành thủ khoa tổ hợp C00 của cả nước.

Tổ hợp thấp nhất là D01 khi đỉnh ở ngưỡng 18,5-19 điểm. Trong năm tổ hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đây là tổ hợp duy nhất có đỉnh không chạm mốc 20 điểm, đồng thời không thí sinh nào có tổng ba môn từ 29 trở lên.