Gần 100 cán bộ Đoàn - Hội được tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ Hơn 7.000 giáo viên tập huấn công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng gần 100 các đồng chí là đại diện Ban giám hiệu, nhân viên phụ trách công tác thư viện các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tập huấn về tiêu chuẩn thư viện
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý, nhân viên thư viện 3 cấp học được chia sẻ các vấn đề mà học viên quan tâm về Tiêu chuẩn thư viện theo từng cấp học; Các nội dung cơ bản trong Tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT, những điểm mới với Quy định Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT.

Đồng thời, các học viên được giải đáp các vấn đề liên quan tới tiểu chuẩn thư viện và vận dụng Tiêu chuẩn vào đánh giá thư viện nơi mình đang công tác.

Theo đó, thư viện trường học sẽ được đánh giá qua 5 tiêu chuẩn và tùy vào từng mức độ quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, áp dụng từ ngày 7/1/2023.

Thông tư quy định rõ 5 tiêu chuẩn của thư viện trường mầm non và phổ thông, gồm: Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định, thư viện trường học được đánh giá đạt tiêu chuẩn mức độ 1 hoặc đạt tiêu chuẩn mức độ 2, Sở GD&ĐT (hoặc Phòng GD&ĐT) đánh giá, công nhận mức độ thư viện trường học theo phân cấp quản lý. Chu kỳ đánh giá và công nhận thư viện là 5 năm.

Việc xác định mức độ đạt tiêu chuẩn thư viện trường học là việc làm cần thiết để kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với nhà trường.

Sau buổi tập huấn, cán bộ quản lý, nhân viên thư viện các nhà trường trong toàn quận đã có cái nhìn toàn diện, đầy đủ và nhận thức rõ về từng tiêu chuẩn của Thư viện theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT.