Bộ GD&ĐT đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch về sách giáo khoa phổ thông Cần ủng hộ những xu hướng đúng đắn trong đổi mới giáo dục Bộ GD&ĐT đề nghị điều tra xuyên tạc quyết định phê duyệt SGK

Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024-2025 tới đây, Bộ GD&ĐT đang triển khai nhiều nội dung công việc.

Tiết dạy dự thi giáo viên giỏi môn Lịch sử của trường THCS Thăng Long
Tiết dạy dự thi giáo viên giỏi môn Lịch sử của trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội

Theo đó, một trong những phần việc quan trọng được Bộ xác định là tập trung thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 bảo đảm chất lượng. Đây là ba khối lớp cuối cùng trên cả nước sẽ học theo sách giáo khoa mới thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT cũng cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ càng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, sau khi kết thúc chu trình thay sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tổng kết việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ đề xuất phương án trình Quốc hội về việc Bộ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước.

Chủ trương thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1. Hiện nay, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang được triển khai ở chín khối lớp, gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Ba khối lớp còn lại gồm: 5, 9 và 12 tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2006.