Chuyển đổi số giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Yêu cầu điều tra làm rõ vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại TP Hồ Chí Minh

Máy lạnh, cơ sở vật chất năm nào cũng sửa chữa?

Theo ông Hồ Tấn Minh, tiền điều hòa, sửa chữa cơ sở vật chất trong phòng học được quy vào khoản tiền tài trợ giáo dục theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư cũng quy định các văn bản hướng dẫn của Sở phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; Không ép buộc; Không quy định mức tài trợ bình quân, mức tối thiểu; Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không xem huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Các khoản vận động tài trợ đầu năm là gánh nặng cho phụ huynh (Ảnh minh họa)
Các khoản vận động tài trợ, thu phí đầu năm là gánh nặng cho phụ huynh (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Hồ Tấn Minh, trên thực tế, các trường có nhu cầu vận động tài trợ đã lập kế hoạch theo quy định, trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Phần lớn các trường vận động được nguồn kinh phí đáng kể để hỗ trợ về cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục; Hàng năm thực hiện các thủ tục quyết toán theo quy định.

Nhiều trường vận động tiền mua, sửa chữa điều hòa, sửa chữa cơ sở vật chất hàng năm vì nhiều lý do. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là phần lớn các đơn vị vẫn tập trung vận động từ phụ huynh học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh. Nhiều đơn vị chưa mở rộng đến các đối tượng vận động tài trợ khác như các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân... Các khoản vận động tài trợ sẽ là gánh nặng cho phụ huynh.

Do đó, hướng khắc phục là các đơn vị trường học cần tiếp tục thực hiện mở rộng các đối tượng vận động tài trợ; Không chỉ tập trung vào một đối tượng là phụ huynh học sinh, không tập trung vận động tài trợ vào đầu năm học.

Sẽ tăng cường chấn chỉnh lạm thu

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức dự thảo công văn hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của thành phố; Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục dễ dàng triển khai, thực hiện, giám sát các khoản thu dự kiến triển khai trong năm học mới.

Trong đó, Sở yêu cầu đảm bảo về nội dung thu (định danh), tên các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu, thuộc 4 nhóm theo phân loại.

Tất các mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh để xây dựng dự toán thu, chi cho các nội dung cụ thể, phù hợp từng đơn vị năm học 2023 - 2024.

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn cho từng học sinh, sinh viên; Không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Tất cả khoản thu phải đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.