Thứ bảy 23/09/2023 11:49 Hotline: 0929242424 Email: [email protected]

Tạo Sinh kế cho người nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem: 2 | Video
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đã khiến cho cuộc sống của những người nghèo càng thêm chồng chất khó khăn. Hơn lúc nào hết việc rà soát số lượng chính xác để tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 được vay vồn tạo sinh kế, ổn định cuộc sống là việc làm hết sức cần thiết.
Du xuân, cầu an đầu năm mới trên đỉnh Fansipan
Xe chở vật liệu gây ô nhiễm nguy cơ tai nạn Giao thông
Những điều không được làm khi xảy ra cháy nổ
Bộ trưởng y tế quan ngại dịch tăng trở lại
Tạo Sinh kế cho người nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Du xuân, cầu an đầu năm mới trên đỉnh Fansipan
Xe chở vật liệu gây ô nhiễm nguy cơ tai nạn Giao thông
Những điều không được làm khi xảy ra cháy nổ