Tập huấn triển khai an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học Bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học Kiểm tra bếp ăn bán trú tại các trường mầm non, tiểu học Tập huấn về quản lý an toàn thực phẩm cho các trường có bếp ăn bán trú

Tới dự và làm báo cáo viên hội nghị có BS. Lê Thị Hằng, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lý ATTP của các nhà trường (Hiệu trưởng, phụ trách bếp ăn, cán bộ y tế, đại diện ban phụ huynh, người trực tiếp tham gia chế biến với hơn 300 người dự) trên địa bàn quận.

Lớp Tập huấn triển khai các biện pháp chuyên môn về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học
Lớp tập huấn triển khai các biện pháp chuyên môn về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học năm học 2022 - 2023

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến các văn bản quản lý ATTP như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP quy định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Ngoài ra, hướng dẫn các tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, công khai danh mục nguồn gốc thực phẩm, chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, quy trình phối hợp điều tra và xử lý, phòng chống chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm, buổi tập huấn cũng nêu rõ vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

Để đạt được hiệu quả cao, cán bộ quản lý cần thường xuyên trau dồi, củng cố, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm và kịp thời triển khai thực hiện trong hoạt động thực tiễn.

Qua đó đã giúp các học viên tham dự đã được trang bị đầy đủ kiến thức về thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; Kỹ năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó ngộ độc thực phẩm; các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý bếp ăn trường học.

Đồng thời các học viên cũng tích cực trao đổi thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học.