Hà Nội: Tập trung cao độ hoàn thành toàn diện mục tiêu, yêu cầu của các đề án “Trung thu cho em” trọn niềm vui với trăng rằm... Tổ chức giao lưu tuổi trẻ với cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" Trường Đại học Mở Hà Nội công bố mức điểm xét tuyển đại học chính quy
Thời gian dự kiến công bố điểm chuẩn của 10 trường đại học tại Hà Nội