Khuyến khích người dân tăng cường vận động và dinh dưỡng Tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh: Cẩn trọng, chi tiết từng khâu nhỏ nhất Chuẩn hóa thực đơn để trò hứng thú với bữa ăn bán trú