Dự kiến ngày 24/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên báo Tuổi trẻ Thủ đô 0h ngày 24/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp nhanh nhất trên báo Tuổi trẻ Thủ đô tại đây