TP HCM trao tặng hơn 11.000 cuốn sách cho 5 huyện ngoại thành Trần Anh Group trao tặng thư viện sách cho trẻ em khó khăn huyện Tịnh Biên, An Giang

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, tổng số lượng sách được trao cho 5 huyện ngoại TP Hồ Chí Minh năm 2022 là 52.560 đầu sách, sẽ được trao đến thư viện 50 trường tiểu học của 5 huyện ngoại thành và thư viện các quận huyện, phường xã, địa phương. Trong đó có 48.250 quyển sách chuyển đến thư viện 50 trường tiểu học trong tháng 9/2022 và 4.310 quyển chuyển đến thư viện các quận, huyện.

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, để đóng góp cho việc xây dựng và khai thác hiệu quả nguồn xuất bản phẩm trong thư viện trường tiểu học, từ đó tạo thói quen đọc sách cho học sinh, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường, Hội Xuất bản Việt Nam đã thực hiện khảo sát và xây dựng “Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học” (gọi tắt là Danh mục sách).

Thời gian thực hiện và hoàn thành gần 2 năm (từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2022). Theo đó, Hội đã tập họp khoảng 6.000 tựa sách của hơn 30 đơn vị xuất bản, với sự tư vấn, chọn lọc, phân loại và đánh giá, nhận xét của hơn 50 giáo viên thuộc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam phát biểu trong chiều 18/8
Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam phát biểu trong chiều 18/8

Danh mục sách này đã được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể tương ứng với các môn học của từng lớp theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018. Danh mục này gồm 965 tựa, cơ bản bám sát nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi, góp phần phát triển toàn diện tri thức và nhân cách cho học sinh.

Trong quá trình khảo sát, mỗi tựa sách được các giáo viên, chuyên gia giáo dục ghi đầy đủ ý kiến nhận xét về chuyên môn và nhận định đây là những cuốn sách có giá trị tri thức, khám phá khoa học, lịch sử, địa lý, toán học, văn học, truyện về đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử… Nội dung được kết hợp với tranh ảnh, hình vẽ phong phú, kiến thức gợi mở, phù hợp với học sinh theo từng lứa tuổi.

Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học được công bố
Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học được công bố

Chương trình tặng sách sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh và Hội Xuất bản Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện duy trì đến năm 2025 và phấn đấu mỗi năm sẽ trao tặng cho 10 trường tiểu học trên địa bàn.

Hoạt động này diễn ra nhằm nâng cao văn hóa đọc cho học sinh tiểu học, giúp các em hình thành thói quen đọc sách từ trong nhà trường. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục thực hiện và cập nhật danh mục sách hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho giáo viên, cán bộ thư viện để giúp các trường sử dụng hiệu quả Danh mục sách, sử dụng nguồn sách trong thư viện phục vụ cho yêu cầu học tập, giảng dạy.