Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn 20 Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của Đại học Bách khoa Hà Nội là 23
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mức điểm sàn nhà trường đưa ra với tất cả các ngành học là 20 điểm, tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện ngoại ngữ với các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Kết quả môn Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.