Vượt khó khăn, tạo động lực, khí thế cho năm học mới Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội có tân Phó Hiệu trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm, làm việc tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội Sinh viên TDTT hào hứng giới thiệu sách, nâng cao văn hóa đọc

Phát biểu tại lễ công bố, PGS. TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đào tạo ngành Huấn luyện thể thao là một trong những mục tiêu được xác định trong chiến lược của trường đến năm 2025, hướng đến năm 2030 sẽ trở thành trường đa ngành, có uy tín về đào tạo giáo dục thể chất, TDTT; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Chăm sóc sức khỏe, đào tạo tài năng thể thao; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội mở ngành đào tạo Huấn luyện thể thao
PGS. TS Nguyễn Duy Quyết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và TS Phùng Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định thành lập và bổ nhiệm viên chức, giảng viên Khoa Huấn luyện thể thao

Qua phân tích thực trạng và khảo sát nhu cầu xã hội đối với ngành Huấn luyện thể thao cho thấy, đây là ngành đang thực sự là nhu cầu tất yếu của xã hội. Minh chứng rõ nhất, qua đợt đầu tiên kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy của trường cho thấy, rất đông thí sinh dự thi vào ngành Huấn luyện thể thao.

Vì vậy, trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội mở ngành đào tạo này không chỉ đáp ứng nhu cầu của xã hội mà đúng với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội mở ngành đào tạo Huấn luyện thể thao
Đại diện lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm với viên chức, giảng viên Khoa Huấn luyện thể thao

Như vậy, đến nay, trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã và đang đào tạo 3 ngành ở trình độ đại học là: Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao và Giáo dục quốc phòng an ninh.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, trong thời gian tới, bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ thực hiện việc đánh giá, kiểm định hai chương trình đào tạo và mở thêm ngành Quản lý thể thao; Bổ sung môn Golf trở thành một trong những nội dung môn chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như thực hiện mục tiêu phát triển phong trào TDTT.