91,4% thí sinh đăng ký xét tuyển trúng tuyển đại học Tân sinh viên cảnh giác với bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao” Bộ GD&ĐT làm rõ thông tin chưa chính xác về lao động trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp

Theo Bảng xếp hạng THE WUR 2023, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Huế - vừa được xếp hạng trong kỳ này.

Năm 2022, ĐHQGHN dự kiến tổ chức 16 đợt thi Đánh giá năng lực.
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Cụ thể, trường Đại học Duy Tân và trường Đại học Tôn Đức Thắng trong nhóm 401-500; Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1.001-1.200; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 1.501+.

So với kỳ xếp hạng 2022, THE WUR 2023 có thêm 240 cơ sở giáo dục đại học tham gia và tăng thêm 137 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Top 5 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng này là: Đại học Oxford, Đại học Havard, Đại học Cambridge, Đại học Stanford và Viện Khoa học kỹ thuật Massachusetts.

Bảng xếp hạng THE WUR đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Các tiêu chí của THE WUR 2023 vẫn được duy trì như các kỳ xếp hạng thế giới gần đây, theo 5 nhóm về hiệu suất gồm:

1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%.

2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%.

3. Trích dẫn (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%.

4. Quốc tế hóa (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%.

5. Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ với trọng số 2,5%.