Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn ở cấp THPT
Xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu chuyển đổi môn học lựa chọn cho học sinh THPT
Ảnh minh họa

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước học theo chương trình, sách giáo khoa mới. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài những môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn một số môn học.

Tuy nhiên, sau một học kỳ, tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội, có một số học sinh có nguyện vọng chuyển môn học tự chọn do nhận thấy việc lựa chọn môn học của mình chưa phù hợp…

Để giải quyết tình huống này, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương, trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học. Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Về quy trình, Bộ GD&ĐT quy định: Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó. Bản cam kết cần có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.